Hem

Mitt Magiska Liv, Bok V - Mina Ceremonier, Ritualer och Besvärjelser Grimoire, Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 592631, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: DesireLuna
är Grimoire och Bok
Behandlar Halloween, Textil, Hjälp Mig Med Min Sorg enligt Zorna, Hjälp Mig Med Min Sorg enligt Zorna, Besvärjelse Mot Sexuella Skuldkänslor Hos Män enligt Zorna, Besvärjelse Mot Sexuella Skuldkänslor Hos Män enligt Zorna, Fotkärlek enligt Zorna, Fotkärlek enligt Zorna, Besvärjelse Mot Ovana enligt Zorna, Besvärjelse Mot Ovana enligt Zorna, Bantningskur enligt Zorna, Bantningskur enligt Zorna, Livsglädje enligt Zorna, Livsglädje enligt Zorna, Den Sanna Quinnan i Mig enligt Zorna, Den Sanna Quinnan i Mig enligt Zorna, Skönhetsbesvärjelse Med Freesia enligt Zorna, Skönhetsbesvärjelse Med Freesia enligt Zorna, Att Älska och Uppskatta Mig Själv enligt Zorna, Att Älska och Uppskatta Mig Själv enligt Zorna, Att Finna Mig Själv Igen enligt Zorna, Att Finna Mig Själv Igen enligt Zorna, Min Plats På Jorden enligt Zorna, Min Plats På Jorden enligt Zorna, Besvärjelse Mot Sexuella Skuldkänslor Hos Kvinnor enligt Zorna, Besvärjelse Mot Sexuella Skuldkänslor Hos Kvinnor enligt Zorna, Koncentration och Inlärning enligt Zorna, Koncentration och Inlärning enligt Zorna, Överflödsmagi enligt Zorna, Överflödsmagi enligt Zorna, Bort Med Min Fobi enligt Zorna, Bort Med Min Fobi enligt Zorna, Besvärjelse För Hud, Hår och Naglar enligt Zorna, Besvärjelse För Hud, Hår och Naglar enligt Zorna, Täpp Igen! enligt Zorna, Täpp Igen! enligt Zorna, Fri Från Missbruk enligt Zorna, Fri Från Missbruk enligt Zorna, Fotkur enligt Zorna, Fotkur enligt Zorna, Besvärjelse Mot Njurbesvär enligt Zorna, Besvärjelse Mot Njurbesvär enligt Zorna, Välkommen Till Världen enligt Zorna, Välkommen Till Världen enligt Zorna, Våga Vara Quinna enligt Zorna, Våga Vara Quinna enligt Zorna, Erkänd Völva enligt Zorna, Erkänd Völva enligt Zorna, Mitt Mörka Jag enligt Zorna, Mitt Mörka Jag enligt Zorna, Att Våga Hålla Tal enligt Zorna, Att Våga Hålla Tal enligt Zorna, Materiell Fixering enligt Zorna, Materiell Fixering enligt Zorna, Urkraft enligt Zorna, Urkraft enligt Zorna, Ingen Utopi För Mig! enligt Zorna, Ingen Utopi För Mig! enligt Zorna, Bröstmjölk Till Mitt Barn! enligt Zorna, Bröstmjölk Till Mitt Barn! enligt Zorna, Att Stå Ut På Jobbet enligt Zorna, Att Stå Ut På Jobbet enligt Zorna, Solkraft enligt Zorna, Solkraft enligt Zorna, Örter i Månbad enligt Zorna, Örter i Månbad enligt Zorna, Reningsmagi Med Brännässla enligt Zorna, Reningsmagi Med Brännässla enligt Zorna, Hälsning Till Månen enligt Zorna, Hälsning Till Månen enligt Zorna, Månbada Dina Redskap enligt Zorna, Månbada Dina Redskap enligt Zorna, Näckrosritual enligt Zorna, Näckrosritual enligt Zorna, Uppfylld Av Elementen enligt Zorna, Uppfylld Av Elementen enligt Zorna, Uppfylld Av Elementen enligt Zorna, Dröm - Magi enligt Zorna, Dröm - Magi enligt Zorna, Önskeägget enligt Zorna, Önskeägget enligt Zorna, Nattlig Elementhälsning enligt Zorna, Nattlig Elementhälsning enligt Zorna, Invigningsritual enligt Zorna, Invigningsritual enligt Zorna, Daglig Elementhälsning enligt Zorna, Daglig Elementhälsning enligt Zorna, Att Spå i Vatten enligt Zorna, Att Spå i Vatten enligt Zorna, Inför en Tarot - läggning enligt Zorna, Inför en Tarot - läggning enligt Zorna, Min Innersta Vilja enligt Zorna, Min Innersta Vilja enligt Zorna, Förutsägelseritual Om Kärlek enligt Zorna, Förutsägelseritual Om Kärlek enligt Zorna, Tarot - Cirkeln enligt Zorna, Tarot - Cirkeln enligt Zorna, Varför Blev Det Fel? enligt Zorna, Varför Blev Det Fel? enligt Zorna, Solrosritual enligt Zorna, Solrosritual enligt Zorna, Möte Med Mitt Mån - Jag enligt Zorna, Möte Med Mitt Mån - Jag enligt Zorna, Vad Säger Min Intuition? enligt Zorna, Vad Säger Min Intuition? enligt Zorna, Magisk Cirkel För Par enligt Zorna, Magisk Cirkel För Par enligt Zorna, Förberedelse inför ett kärleksmöte enligt Zorna, Förberedelse inför ett kärleksmöte enligt Zorna, Erotisk Besvärjelse med Jasmin och Ros enligt Zorna, Magisk rening, Ett Brustet Hjärta enligt Zorna, Ett Brustet Hjärta enligt Zorna, Tvättning av Min Magiska Plats enligt Zorna, Tvättning av Min Magiska Plats enligt Zorna, Harmoni i Hemmet enligt Zorna, Harmoni i Hemmet enligt Zorna, Oemotståndlig För En Kväll enligt Zorna, Oemotståndlig För En Kväll enligt Zorna, Att Ta Död På Skuldkänslor enligt Zorna, Att Ta Död På Skuldkänslor enligt Zorna, Att Lindra en Chock enligt Zorna, Att Lindra en Chock enligt Zorna, Mitt Vackra Yttre enligt Zorna, Mitt Vackra Yttre enligt Zorna, Violritual enligt Zorna, Violritual enligt Zorna, Hjärteöppnaren enligt Zorna, Hjärteöppnaren enligt Zorna, Månskensritual enligt Zorna, Månskensritual enligt Zorna, Änglakontakt enligt Zorna, Änglakontakt enligt Zorna, Ljuskulan enligt Zorna, Ljuskulan enligt Zorna, Avslappningsövning enligt Zorna, Avslappningsövning enligt Zorna, Ballongen enligt Zorna, Ballongen enligt Zorna, UFO - Kontakt enligt Zorna, UFO - Kontakt enligt Zorna, Kontakt Med Min Skyddsande enligt Zorna, Kontakt Med Min Skyddsande enligt Zorna, Andekontakt enligt Zorna, Andekontakt enligt Zorna, Andekontakt enligt Zorna, Andekontakt enligt Zorna, Fotbad Med Pepparmynta enligt Zorna, Fotbad Med Pepparmynta enligt Zorna, Drömbudskap enligt Zorna, Drömbudskap enligt Zorna, Att Rensa Kroppen Från Slaggprodukter enligt Zorna, Att Rensa Kroppen Från Slaggprodukter enligt Zorna, Att Rensa Kroppen Från Slaggprodukter enligt Zorna, Rikedom enligt Zorna, Rikedom enligt Zorna, Rikedom enligt Zorna, Ekonomiska Transaktioner enligt Zorna, Ekonomiska Transaktioner enligt Zorna, Ekonomiska Transaktioner enligt Zorna, Pengar, Tack! enligt Zorna, Pengar, Tack! enligt Zorna, Pengar, Tack! enligt Zorna, Försoningsritual enligt Zorna, Försoningsritual enligt Zorna, Lugnande SPA - behandling enligt Zorna, Lugnande SPA - behandling enligt Zorna, Att Vara Trogen enligt Zorna, Att Vara Trogen enligt Zorna, Hemliga Rosen enligt Zorna, Hemliga Rosen enligt Zorna, Äktenskapslöftet enligt Zorna, Äktenskapslöftet enligt Zorna, Att Våga Säga Sanningen enligt Zorna, Att Våga Säga Sanningen enligt Zorna, Sängrening enligt Zorna, Sängrening enligt Zorna, Djurterapi enligt Zorna, Djurterapi enligt Zorna, Rumsrening enligt Zorna, Rumsrening enligt Zorna, Skydd Mot Blixtnedslag enligt Zorna, Skydd Mot Blixtnedslag enligt Zorna, Bevakning av Hem och Egendom enligt Zorna, Växtmagi enligt Zorna, Växtmagi enligt Zorna, Att Vakna Med Solen enligt Zorna, Att Vakna Med Solen enligt Zorna, Styrkeritual enligt Zorna, Styrkeritual enligt Zorna, Gryningsdans enligt Zorna, Beskydd på Resa enligt Zorna, Visualisering av De Fyra Ärkeänglarna enligt Zorna, Visualisering av De Fyra Ärkeänglarna enligt Zorna, Visualisering av De Fyra Ärkeänglarna enligt Zorna, Dölj Mina Skäl enligt Zorna, Dölj Mina Skäl enligt Zorna, Glädjeritual enligt Zorna, Skydd Mot Onda Krafter enligt Zorna, Lyckorus enligt Zorna, Ritual Mot Mensdepp enligt Zorna, Ljusets Blomma enligt Zorna, Samhain, Sommarsolstånden, Vårdagjämningar, Beltane - Valborgsmässoafton, Lughnasadh - Skördefest, Mabon - Höstdagsjämning, Yule - Vintersolståndet, Imbolc - Ljusmässodag, Den magiska cirkeln, Ceremoniell magi, Wiccanska sabbater, Besvärjelse, Ritualer, Botemedel Mot Tandvärk enligt Zorna, Botemedel Mot Tandvärk enligt Zorna och Botemedel Mot Tandvärk enligt Zorna
Publicerad år 2006
ISBN 91-631-8382-X
sidantal 385
enligt Zorna
Av Zorna
Upphovsrätt Zorna

En bok där Zorna beskriver sitt bruk av ceremonier, ritualer och besvärjelser.

Alias: mitt magiska liv, bok v - mina ceremonier, ritualer och besvärjelser

normal

Baksidan

Mitt Magiska Liv, Bok V – Mina Ceremonier, Ritualer och Besvärjelser är min offentliga Skuggbok, som är uppdelad i tre delar.

I första delen, Mina Ceremonier, beskriver jag hur jag firar de åtta sabbaterna i årshjulet, i andra och tredje delen, Mina Ritualer och Mina Besvärjelser återger jag alla ritualer och besvärjelser som jag har skrivit.

Detta är den sista boken av fem i serien Mitt Magiska Liv, där varje bok kan läsas och praktiseras separat, men där Magin får en mycket större omfattning om man läser dem tillsammans, som en enhet.

Seriens andra fyra böcker är Mitt Magiska Liv, Bok I – Magins Grunder, Mitt Magiska Liv, Bok II – De Primära Redskapen, Mitt Magiska Liv, Bok III – Stenar, Kristaller och Mineraler samt Mitt Magiska Liv, Bok IV – Mina Kombinationer

normal

Innehållsförteckning

DEL I – MINA CEREMONIER

1. OSTARA 65

2. BELTANE 65

3. LITHA

4. LUGHNASADH

5. MABON

6. SAMHAIN

7. YULE

8. IMBOLC

DEL II – MINA RITUALER

1. GLÄDJE 6
1:1 LJUSETS BLOMMA 7
1:2 LYCKORUS 12
1:3 RITUAL MOT MENSDEPP 16
1:4 GLÄDJERITUAL

2. BESKYDD 6
2:1 BESKYDD PÅ RESA 7
2:2 SKYDD MOT ONDA KRAFTER 12
2:3 DÖLJ MINA SKÄL 16
1:4 VISUALISERING AV DE FYRA ÄRKEÄNGLARNA

3. ENERGI
3:1 GRYNINGSDANS 7
3:2 STYRKERITUAL 12
3:3 ATT VAKNA MED SOLEN 16

4. HEM OCH FAMILJ
4:1 HARMONI I HEMMET 7
4:2 TVÄTTNING AV MIN MAGISKA PLATS 12
4:3 SÄNGRENING 16
4:4 RUMSRENING
4:5 SKYDD MOT BLIXTNEDSLAG
4:6 VÄXTMAGI
4:7 DJURTERAPI
4:8 BEVAKNING AV HEM OCH EGENDOM
A) FÖR TOMT ELLER UTEPLATS
B) FÖR LÄGENHET

5. KÄRLEK, EROTIK OCH PASSION
5:1 ATT VARA TROGEN 7
5:2 ÄKTENSKAPSLÖFTET 12
5:3 HEMLIGA ROSEN 16
5:4 ATT VÅGA SÄGA SANNINGEN
5:5 OEMOTSTÅNDLIG FÖR EN KVÄLL
5:6 FÖRBEREDELSE INFÖR ETT KÄRLEKSMÖTE

6. HARMONI OCH FRID
6:1 FÖRSONINGSRITUAL 7
6:2 MAGISK RENING 12
6:3 LUGNANDE SPA-BEHANDLING 16

7. ARBETE, KARRIÄR OCH EKONOMI
7:1 EKONOMISKA TRANSAKTIONER 7
7:2 PENGAR, TACK! 12
7:3 RIKEDOM 16

8. HÄLSA
8:1 BOTEMEDEL MOT TANDVÄRK 7
8:2 ATT RENSA KROPPEN FRÅN SLAGGPRODUKTER
8:3 FOTBAD MED PEPPARMYNTA 16

9. MEDIALITET
9:1 KONTAKT MED MIN SKYDDSANDE 7
9:2 DRÖMBUDSKAP 12
9:3 ANDEKONTAKT 16
9:4 UFO-KONTAKT
9:5 ÄNGLAKONTAKT
9:6 MÅNSKENSRITUAL
9:7 BALLONGEN

10. MEDITATION
10:1 LJUSKULAN 7
10:2 AVSLAPPNINGSÖVNING 12

11. DJUPGÅENDE EGENVÅRD
11:1 ATT TA DÖD PÅ SKULDKÄNSLOR 7
11:2 ATT LINDRA EN CHOCK 12
11:3 HJÄRTEÖPPNAREN 16
11:4 VIOLRITUAL

12. FYSISK SKÖNHET
12:1 MITT VACKRA YTTRE 7

13. FRÅGOR OCH SVAR
13:1 VAD SÄGER MIN INTUITION? 7
13:2 VARFÖR BLEV DET FEL? 12
13:3 SOLROSRITUAL 16
13:4 MÖTE MED MITT MÅN-JAG
13:5 MAGISK CIRKEL FÖR PAR
13:6 TAROT-CIRKELN
13:7 MIN INNERSTA VILJA

14. FÖRUTSÄGELSE
14:1 INFÖR EN TAROT-LÄGGNING 7
14:2 FÖRUTSÄGELSERITUAL OM KÄRLEK 12
14:3 ATT SPÅ I VATTEN 16
14:4 DRÖM-MAGI
14:5 FÖRUTSÄGELSERITUAL MED BOLMÖRT
14:6 ÖNSKEÄGGET

15. I DEN MAGISKA CIRKELN
15:1 INVIGNINGSRITUAL 7
15:2 DAGLIG ELEMENTHÄLSNING 12
15:3 NATTLIG ELEMENTHÄLSNING 16
15:4 UPPFYLLD AV ELEMENTEN
15:5 HÄLSNING TILL MÅNEN

16. RENING
16:1 ÖRTER I MÅNBAD 7
16:2 NÄCKROSRITUAL 12
16:3 RENINGSMAGI MED BRÄNNÄSSLA 16
16:4 MÅNBADA DINA REDSKAP

DEL III – MINA BESVÄRJELSER

1. BESKYDD 6
1:1 ATT STÅ UT PÅ JOBBET 7

2. ENERGI 6
2:1 URKRAFT 7
2:2 INGEN UTOPI FÖR MIG! 12
2:3 SOLKRAFT 16

3. HEM OCH FAMILJ
3:1 BRÖSTMJÖLK TILL MITT BARN! 7
3:2 VÄLKOMMEN TILL VÄRLDEN 12

4. KÄRLEK, EROTIK OCH PASSION
4:1 VÅGA VARA QUINNA 7
4:2 EROTISK BESVÄRJELSE MED JASMIN OCH ROS

5. HARMONI OCH FRID
5:1 MITT MÖRKA JAG 7

6. ARBETE, KARRIÄR OCH EKONOMI
6:1 ERKÄND VÖLVA 7
A) MED AROMALAMPA
B) MED BRASA
6:2 ATT VÅGA HÅLLA TAL 12
6:3 MATERIELL FIXERING 16

7. HÄLSA
7:1 BESVÄRJELSE MOT NJURBESVÄR 7
7:2 TÄPP IGEN! 12
7:3 FRI FRÅN MISSBRUK 16
7:4 BORT MED MIN FOBI
7:5 BESVÄRJELSE FÖR HUD, HÅR OCH NAGLAR
7:6 FOTKUR

8. VISHET OCH FÖRSTÅND
8:1 MIN PLATS PÅ JORDEN 7
8:2 ÖVERFLÖDSMAGI
8:3 KONCENTRATION OCH INLÄRNING 16

9. DJUPGÅENDE EGENVÅRD
9:1 BESVÄRJELSE MOT SEXUELLA SKULDKÄNSLOR

HOS KVINNOR7

9:2 DEN SANNA QUINNAN I MIG 12
9:3 ATT ÄLSKA OCH UPPSKATTA MIG SJÄLV 16
9:4 SKÖNHETSBESVÄRJELSE MED FREESIA
9:5 ATT FINNA MIG SJÄLV IGEN
9:6 BESVÄRJELSE MOT SEXUELLA SKULDKÄNSLOR
HOS MÄN7

9:7 BESVÄRJELSE MOT OVANA
9:8 BANTNINGSKUR
9:9 FOTKÄRLEK

10. ATT BLI STARK
10:1 HJÄLP MIG MED MIN SORG 7
10:2 LIVSGLÄDJE 12
10:3 ETT BRUSTET HJÄRTA
10:4 BESVÄRJELSE MOT SVARTSJUKA

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

Förord

Denna bok ger Dig en uppfattning om hur jag utför ceremonierna i Årshjulet, och vilka ritualer och besvärjelser jag använder för att uppnå mina mål, men det finns ju som bekant lika många varianter som utövare, så det jag har skrivit är mina upplevelser, och min sanning...
De förmågor som redskapen besitter finner Du i ”Mitt Magiska Liv, Bok II - De Primära Redskapen” och ”Mitt Magiska Liv, Bok III - Stenar, Kristaller och Mineraler”.

Mitt intresse för Tarot-korten har givetvis också haft ett finger med i spelet, så därför förekommer de också i en del ritualer och besvärjelser.
Korten är från A.E. Waite/P. Colman Smiths lek, det vill säga samma lek jag behandlar i min bok ”Min Tolkning Av A.E. Waite/P. Colman Smiths Tarot-lek”.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.