Paranormal encyklopedi på nätet

Text: Matej Slavik

Under senantiken var de vetenskapligt sinnade ofta encyklopedister, som samlade och ordnade kunskaperna inom sitt fackområde, gärna med inslag av magi och ockultism. Liknande projekt finns även idag, men de tekniska förutsättningarna är annorlunda. Istället för att skriva ned vetandet på papyrusrullar, kan kunskaperna numera lagras på en server med närmast obegränsat utrymme, och göras tillgänglig för en bred allmänhet via Internet.

Jonas Liljegren, 31, besitter expertisen både vad gäller webbprogrammering och sitt egentliga intresseområde: det paranormala. Han är hjärnan bakom webbplatsen paranormal.se, och har som mål att inom dess ramar samla allt vetande inom det paranormala området till ett sorts lexikon på nätet. Webbplatsen har just nu ungefär 10 000 medlemmar. Det senaste året har antalet besökare gått upp markant: från drygt 1 000 till ungefär 3 000 besök per dag.

– Det har skrivits så mycket böcker om alla möjliga saker, så svaret finns därute, säger Jonas. Det finns ett stort behov av att sammanställa det som redan har forskats fram. Och kan du koppla samman de olika områdena så kan du också vinna ny kunskap.

Jonas betecknar sig som en person inriktad på rationellt tänkande, någon som gillar att kategorisera och organisera saker. På sin hemsida beskriver han sig som en ”drömmare och visionär med flera passioner och intressen”. Förutom parapsykologi och paranormala fenomen är han intresserad av hur framtiden kommer att se ut och av alternativa rörelser.

På sin 13-årsdag fick han boken ”In i det okända” i present, och den väckte hans intresse för parapsykologi. Han är övertygad om att paranormala fenomen existerar och anser att den som tar sig tid att sätta sig in i den parapsykologiska litteraturen kommer att nå samma slutsats. Han är själv aktiv inom Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF).

Under uppväxten närde Jonas även ett intresse för datorer, och kom redan under högstadietiden fram till att det bästa alternativet vore att satsa på en karriär som programmerare och ägna sig åt parapsykologin på fritiden. Teknologin och det paranormala kompletterar varandra i hans framtidsvision.

– Jag tror att det går att lära sig om de här fenomenen, att man kan tämja dem på samma sätt som man tämjer elektriciteten. Jag har en parateknologisk framtidstro.

Jonas började så smått att spara texter som han själv och andra skrivit på dator, och byggde på så sätt upp ett register. Senare förde han över dessa texter till en webbsida. Han kom på vad han ville göra: att organisera all kunskap kring paranormala fenomen. Så började webbplatsen paranormal.se ta form...

Målsättningen, skriver Jonas på webbplatsen, ”är att skapa ett uppslagsverk som länkar samman allt relaterat till paranormala fenomen”. Här finns omfattande listor på medicinalväxter, gudar i romersk och grekisk mytologi såväl som tarotkort. Men även traditionella ämnesområden som sociologi, astronomi och fysik har sin givna plats.

– Men även om webbplatsen är öppen för det mesta så har jag ju själv ett fokus vad gäller det jag vill lägga upp, säger Jonas. Mitt eget projekt har varit att belysa alla teorier om paranormala fenomen som har kommit fram i den parapsykologiska forskningslitteraturen.

Syftet med hypertextlexikonet är att genom själva sammanställningen öka kunskapen om de paranormala fenomenen. Förhoppningen är att det genom mötet mellan olika forskningsgrenar ska uppstå nya perspektiv som ger upphov till nya insikter. Vad gäller upplägget så är det tänkt att varje sida på webbplatsen för klarhetens skull enbart ska behandla ett ämne.

– Vad jag vill göra på uppslagsverket är att lägga in informationen men inte upprepa den, så jag delar upp en artikel i alla de ämnen som den behandlar. Alla delarna ska in på respektive sida, så att du under varje uppslagsord får text som bara handlar om just det uppslagsordet. Överallt där du stöter på ett ord som du inte känner till, så kan du bara klicka på det för att få reda på vad det handlar om.

Hur kan denna kunskapsbank komma till praktisk nytta? Jonas Liljegren beskriver tre möjligheter. För det första kan man genom ökad kunskap om fenomenens egenskaper förutsäga gynnsamma situationer för fenomenens uppträdande. För det andra kan man genom studiet av naturbegåvningar lära sig vilka egenskaper som är gynnsamma för att åstadkomma paranormala fenomen. Och för det tredje menar han att ockultismen och magin har teorier som, om de kombineras, kan bringa nya insikter i hur man praktiskt går till väga för att åstadkomma sådana fenomen.

En nyckelfunktion är interaktiviteten på webbplatsen. För att ta till vara på all den kunskap och erfarenhet som webbplatsens besökare själva besitter, så har Jonas Liljegren valt att utveckla paranormal.se som en öppen struktur.

– Det är en av filosofierna att alla ska kunna göra så mycket som möjligt, säger han. Det ska vara lätt att själv bidra med material.

Varje besökare som har registrerat sig som medlem på webbplatsen kan på ett enkelt sätt själv lägga till material eller ändra innehållet på webbsidorna. På detta sätt utvecklas webbplatsen mot allt större innehåll, men framför allt, och det är Jonas förhoppning, mot en allt högre kvalitet. Genom ett system med behörighetsnivåer för olika användare och en mindre krets administratörer, 17 stycken än så länge, kan innehållet fortlöpande kontrolleras.

– Något av det mest missförstådda är nivåsystemet, säger Jonas. Nivån på medlemmen handlar om deras tekniska kunskap, om logiken i systemet. Många människor tar illa vid sig därför att det tror att det är något sorts elitistiskt tänkande bakom. De tror att det är en massa saker som de inte kan göra bara för att de inte har fått en viss nivå, men så är inte fallet. Alla texter är öppna. Det enda som inte är tillgängligt är möjligheten att ändra på texter om man inte är medlem, och är man inte medlem så kan man heller inte söka bland de andra medlemmarnas intressen och presentationer.

Bristfälliga artiklar kan kompletteras, ändras eller bytas ut antingen av den som har ansvar för ämnet eller av någon intresserad medlem, medan tidigare versioner av texterna sparas. Här finns potentiellt en hel värld av redaktörer och experter att tillgå!

– Är det en ändring på en befintlig text så kommer den att behöva godkännas av en av administratörerna innan den publiceras. Är det ett nytt ämne eller text så publiceras den med en gång, men den kommer fortfarande att kontrolleras i efterhand.

I anslutning till varje ämne kan man se vilka medlemmar som är intresserade av det och sedan läsa deras presentationer. Det finns till och med en funktion som gör att du kan se hur långt ifrån dig själv personen bor. Genom e-post och chattsida främjas sedan kontakten och utbytet mellan webbplatsens användare. I framtiden kommer varje ämne ha en egen diskussionsgrupp.

– En av de största sakerna som saknas är just feedbacken – nyheter och texter baserade på folks intressen, säger Jonas. Om någon går in och ändrar en text som du själv har skrivit så vill du ju gärna veta det. Det är en av de sakerna som jag ska implementera.

Jonas har de senaste åren arbetat som webbprogrammerare på ett företag i Göteborg, och detta arbete har givit honom tillfälle att utveckla sitt projekt med webbplatsen. Just nu är han i färd med att flytta till Stockholm och tänker i samband med det starta eget och börja jobba med webbplatsen på heltid. Därför infinner sig frågan hur projektet ska finansieras. Jonas hoppas att bidrag från medlemmar och organisationer som vill stödja webbplatsen blir den huvudsakliga inkomsten. Han tänker inte ta betalt för innehållet förrän mikrobetalningar har
slagit igenom, och man kan få besökare att automatiskt betala exempelvis ett öre för varje sida som de laddar ned. Reklam på webbplatsen är han bestämt emot.

Webbplatsen växer hela tiden, och det verkar knappt finnas några gränser för hur mycket material den kan innehålla.

– Jag har plats för miljoner texter, tusentals miljoner texter, säger Jonas.