Till hemsidan Ämnessida

En ämnessida behandlar ett visst ämne. Detta ämne kan vara av en typ, så som "fenomen", "röresle", "teori", etc. För typen av ämne finns definierat vad för slags data som kan finnas om detta, så som "definition", "teori", etc. (Möjligen i sekvens i en container.)

En instans av klassen "fenomen" skulle kunna vara "UFO". Ett fenomen kan ha uppgifter så som "definition", "utbredning", "bevis", osv. För instansen finns kopplingar till entries av dessa typer.

För var och en av dessa entry-typer visas den entry som har högst status, dock minst 3. Efter alla dessa visas ytterliage entries beroende på användarens inställningar, dock minst 3. Slutligen visas, för de medlemmar som så valt, proposed entries.

Flera entries kan vara av samma nivå, och om de delar förstaplatsen visas de jämte varandra den senast uppdaterade entryn överst. Målet är att slå samman dessa entries till en enhetlig text (som eventuellt kan ha underrubriker).

Topp-entrys visas i den ordning dess typer räknas upp för den klass det specifika ämnet tillhör. Vad händer när ett ämne är av flera typer? De typer som inte är (iaf primärt) uppräknade för klassen listas inte som topp-entrys, utan ligger bland övriga längre ned på sidan.