Till hemsidan Att göra med webbplatsen

  1. Komplettera med vanliga sökord som ännu inte finns.
  2. Lägga in fler länkar mellan texterna.
  3. Skapa en slags ämnesindelning för att underlätta hittandet av rätt sida.
  4. Förbättra sökfunktionen så den bästa sidan visas överst, eventuellt direkt kommer upp.
  5. Lägg in fler bilder på sidorna
  6. Skapa ett bättre chatforum.