Till hemsidan Bidrag till ämne

Från varje sida kan man gå in för att lägga in nya kopplingar mellan sidor, rätta stav- eller sakfel, göra tillägg, osv. Kontrollknappar för dessa kan visas antingen default eller om man vill gå in för att editera sidan. Knappar för att hoppa mellan olika versioner av sidan och för att ändra en massa annan metadata kan också finnas tillgänglig beroende på besökarens rättigheter och önskemål.