Till hemsidan Diskussioner

Diskussioner kan föras på flera sätt. Snarare än en mailinglista kommer diskusionsinlägg att knytas in den övriga strukturen och knytas till ett eller flera ämnen. Varje enskild besökare väljer hur mycket av diskussionsinlägg som ska synas i anknytning till sidorna