Till hemsidan Historia

1998-07-09
En första version av databasen är färdigdesignad. Den siktar på att implementera allt och mer där till av det jag diskuterade för över ett år sedan i mina visioner om en webplats funktioner. Och det är en extremt flexibel uppbyggnad. Så nu är det bara att implementera bit för bit. Först på tur är själva medlemslistan. Det går inte att föra posterna rakt in eftersom i teorin vad som helst kan vara medlem nu (så som föreningar, familjer, etc) och sådant som medlemmens hemsideadress implementeras som länkar kopplade från personer, vilka inte nödvändigtvis behöver vara medlemmar. Dessutom har jag velat ha kvar en stor del som rena html-filer för att aldrig vara helt beroende av databas och program.
1998-09-06
Jag har prioriterat arbetet med databasdesignen den sista tiden. Nu har 14 sidors klotter förts över till en databasdefinition på ca 200 rader. Det är en mycket generell desing som närmast är en databas för att representera en föränderlig databas med ständigt nya och växlande relationer och kopplingar fram och tillbaka. Inbyggda i strukturen är versionshantering, stöd för flera språk, behörighetsnivåer, mallar, nyhetsförmedling, osv. Det här är mycket mer än vad som går att förklara på några få rader. Jag försöker halvautomatisera allt och skräddarsy sidorna för varje enskild besökare. Jag vill skapa en miljö där det är enkelt att se vilka medlemmar som kan ett ämne lika väl som vilka webplatser, böcker, grupper som behandlar ämnet. Alla besökare ska direkt kunna lägga till material till varje enskild sida, och detta kommer med automatik att länkas upp från varje annan relaterad sida. Det kommer att ta tid att implementera alla delar. Jag ska försöka dela upp arbetet så att införandet sker i små delar. Jag kommer att börja med person-sidorna eftersom de även kommer att användas av varje enskild medlem, för presentation, etc. Ni kommer nog att få se en del av resultatet i början av 1999. Håll tummarna för mig.
1998-09-13
Börjat skapa program för att gå igenom alla websidor och utföra olika saker, så som att kolla länkar och uppdatera databasen. Passade på att radera eller rätta mängder med länkar från psi-sektionen.
1998-09-13
Såg nyligen att World Wide Web Consortcium arbetat på ett ramverk liknande det jag utvecklar för mina websidor. De kallar ramverket för Resource Description Framework och har en ganska komplex objektstruktur. Min första reaktion var att jag helt enkelt kunde använda RDF istället för min egna databasdesing. Men vid närmare läsning insåg jag att det skulle ta längre tid än vad jag ville lägga ned. Jag tror att jag har bättre lösningar på vissa punkter. Framför allt är alla mina lösningar speciellt framtagna för att jag enkelt ska kunna genomföra alla de saker jag tänkt mig. W3C's beskrivning av RDF's användingsområden är ungefär lika svävande/missvisande som den de har för PICS och P3P. Den stora möjlighet som jag ser är att vi kan få ett standardiserat ramverk som storeligen underlättar att göra det jag vill med denna webplats, men över flera samarbetande webplatser. Vi skulle kunna skapa globala distribuerade databaser. RDF och P3P är helt rätt tekniker. Även om jag inte orkar använda dem rakt igenom just nu, är jag helt klart beredd att skapa interface mot dem när webplatsen är klar att explodera ut över gränserna i global samverkan.
1999-01-19
Jag jobbar vidare på min vision för webbplatsen. Just nu fokuserar jag på att konvertera den modell jag utvecklat, till RDF. Blir detta verklighet kommer webbplatsen att ligga i framkanten av den teknologiska utvecklignen. Det finns inga verktyg ännu. Knappt någon som vet vad RDF är, så låt mig säga detta; När den dag kommer då datorerna med elegans kan simulera människans sätt att tänka och resonera, kommer dess minnesbank till stor del att bestå av data i RDF.
2000-01-22
Mina planer för denna webbplats har tagit flera år. Men jag forsätter. Tekniken, RDF, finns knappt ännu. Men den utvecklas av W3C och jag har börjat använda tekniken. Men det återstår mycket jobb innan ni kan se nyheterna.