Till hemsidan Hypertextlexikon

Jag vill skapa ett hypertextlexikon. Varje sida behandlar ett ämne. Alla följdfrågot och undringar en läsare kan få från sidans ämne ska besvaras av länkar från sidan, på den plats där frågan uppstår. Exempelvis kan förekommande facktermer i en text länkas till en sida som förklarar dem och begrepp i texten länkas till sidor som behandlar begreppen. I en akademisk text förekommer ofta referenser både till andra texter och inom texten. Även dessa skulle kunna vara hypertextlänkar. I ett lexikon brukar ord i texten med fet stil ange att dessa ord kan slås upp. Där förekommer också ett antal "Se också" som pekar till uppslagsord där man kan läsa mer om ämnet, ur andra perspektiv.

Målet är att skapa en miljö för kunskapsuppbyggande. Vilket ämne som väljs spelar ingen större roll. Men det är en fördel att inte ha ett alltför stort område.