Till hemsidan Intressematchning

Ni ska enkelt kunna finna andra med liknande intressen.

Man kan också tänka sig att den profil ni utgör genom de intressen ni har markerat utgör en referens för andra besökare med liknande eller konsekvent avvikande profil.