Till hemsidan Intresseprofil

Intresseprofil påbörjas genom val av Huvudkategorier av ämnen. Därefter byggs den upp genom betygssättning av sidor.

Detta är tänkt som ett första steg. För varje kategori skulle man sedan kunna ange om man:

  1. Är ointresserad
  2. Intresserad men kan inte så mycket
  3. Kan lite grann
  4. Kan mycket

+ att man kan få ange om intresset/kunskapen är praktisk eller teoretisk. Därmed skulle personer intresserad av magi direkt kunna finna personer som 'kan magi'.

Förrutom detta kanske vi kunde ha ett alternativ för de som söker brevvänner. Dvs: Skriv gärna om vad som helst.