Till hemsidan Kollaborativ utveckling

För att maximera utvecklingen inom ett område, är det bäst att uppmuntra alla att deltaga med egna bidrag. Open source fungerar även inom kunskapsökningen. Vi vill gärna ta till vara på all inspiration, kunskap, erfarenhet osv. När en besökare får impulsen att vilja bidraga, ska detta ske så smärtfritt som möjligt. Men än viktigare är att varje persons bidrag ökar den totala kunskapsnivån i systemet och samtidigt skapar mer ordning snarare än oordning. Mer överblick snarare än kaos. Klara samband.