Till hemsidan Länkagenter

Webbplatsen i sig är ett hypertextlexikon. Men för varje ämne kan det finnas andra webbplatser med intressanta sidor för ämnet. Automatkontroll av länkar kan ske för att avgöra att siterna fungerar och se huruvida de uppdaterats. Agenter kan även för varje ämne, söka på sökmotorer efter intressanta sidor och rapportera nytillkomna högrankade sidor för ett visst ämne. Dessa kan vidare poängsättas genom olika algoritmer, och senare även poängsättas utefter hur användarena relaterar till dem. (Klickar de på länken, och strax efter nästa länk, var första länken inte så bra som den verkade.)