Till hemsidan Plan för genomförande

Milstolpar

  1. Skapa perl-modul för RDF-program
  2. Omstrukturera datamodellen för RDF
  3. Implementera en minimal version för medlemsregistret
  4. Läs in alla webbsidor, med dess titlar, beskrivningar och nyckelord
  5. Skapa första version av rutin för att kompletera en sida med dess relation till andra sidor
  6. Gör om sökfunktionen för att använda databasen i första hand.
  7. ...