Till hemsidan Problem med stora samlingar dokument

Problemet med många ansamlingar av dokument är att ju fler som tillkommer, desto mer oöverskådligt blir det. Innehållet i många dokument överlappar varandra. Vill man få all information om ett område blir man då tvungen att ta alla dessa dokument i beaktande genom att plöja igenom dem och läsa mer eller mindre samma sak om och om igen, för att hitta det som är unikt i varje ny avhandling i samma ämne.

Så hur skapar man en miljö där mer och mer material läggs till, utan att innehållet samtidigt bilr mer och mer ohanterligt? En enskild användare ska kunna hitta precis det den söker. Svaret ska presenteras med rätt översiktlighet. Personen ska alltså inte behöva läsa en massa detaljer i ämnet som inte är av intresse. Användaren ska heller inte behöva läsa om ämnet i kombination med något annat som inte är av intresse. Men dokumentet ska inte sakna något som användaren behöver för att förstå innehållet.