Till hemsidan Redaktörsgrupp för ämne

Uppbyggandet av ett hypertextlexikon genom ett virtual community är en ständigt pågående aktivitet mot allt större materialmängd, men framför allt mot allt högre kvalitet. Bristfälliga artiklar kan kompleteras, redigeras eller bytas ut mot ett bättre alternativ när någon dyker upp med viljan/kunskapen att göra det.

Arbetet är kollektivt, men samordnas av någon engagerad. Då alla sidor har en eller flera intressenter som får mail vid uppdatering, kommer allt att granskas. Sidor eller avdelningar (klasser av ämnen) ägs av en person som har huvudansvaret för innehållet. Alla medlemmar och besökare har olika behörighetsgrader beroende på visat engagemang och kunnande i den tekniska strukturen. Alla kan uppdatera sidor och göra kommentarer och nya bidrag, men dessa kommer alltid att filtreras av ett antal intresserade som enkelt kan gå tillbaka till en tidigare version om så skulle vara att föredra. Ändringar av anonyma och nya medlemmar kommer inte att synas utåt innan de kvalitetsgranskats av någon med högre behörighetsnivå.