Till hemsidan Relation mellan ämnen

Ett ämne kan innefatta ett antal andra ämnen. Exempelvis kan väderlek innefatta ämnen så som passande klädsel, aktiviteter för olika väder, människors förhållnignssätt till väderlek, olika forskningsområden som anknyter till saken osv. En annan realation är den där ett ämne är en subklass av ett annat. Exempelvis är regn, sol, hagel, osv underklasser till väderlek. Ämnen kan också utgöra instanser av en eller flera klasser. Det finns böcker, tidskrifter, filmer, personer, grupper, bokförlag, affärer, osv. Samt innehållstyper så som sammanfattningar, skildringar av händelser, historiebeskrivningar, experiment, intervjuer, reportage, handledningar, osv.

Ett ämne kan behandlas ur många perspektiv. Många olika områden kan behandla aspekter som är gemensamma mellan områden. Att finna sådana kopplingar kan leda till ökad förståelse av ämnet och även skapa ny kunskap. Tänk er exempelvis att någon har ett intresse av NDE. En aspekt i NDE är det förändrade medvatandetillståndet. Andra förändrade medvetandetillstånd dyker upp i samband med UFO-närkontakter, hypnos, ganzfeld, vissa droger, osv. Kanske någon av de åtskilda områdena har relevans för förståelsen av NDE?