Till hemsidan Skapa nytt vetande

Målet är inte bara att samanställa stora mängder vetskap i ett område, utan även att genom sammanställningen skapa nytt vetande. Just kopplingen mellan ämnen med beskrivningar av hur de relaterar till varandra kan ge nya insikter. Ett ämne kan behandlas ur flera olika perspektiv. Ämnet kan då länka till de olika vinklarna och andra ämnen kan länka till sidan där ämnet behandlas ur sitt perspektiv.

Utvecklingen här skulle kunna ske i ett par steg, där någon först gör en koppling mellan två ämnen och där kanske någon annan senare utvecklar detta till en egen sida. Senare kan det nya ämnet relateras till andra, genom att integreras i deras sammanställningar. Detta sker genom dialog mellan medvekande intresserade. Personer med intressen i ett område upptäcker kopplingar till ett annat område och kan därmed bidra med sin expertise till det andra området samtidigt som han lär sig sådant som har relevans till det första området.