Till hemsidan Språkhantering

Språkhanteringen finns inbyggd i HTTP och HTML. Vid varje GET-request anges villket språk man helst vill ha sin sida på. Det finns ett par olika sätt att behandla detta på. Dels kan en sida finnas i två versioner, tack vare en mänsklig översättning. Då kan innehållet komma at glida ifrån varandra vid efterföljande uppdateringar. Om vissa sidor finns på engelska, andra på svenska och några på norska eller danska, kan länkar till sidor i ett språk läsaren inte behärskar, gömmas eller markeras. Om ett par år kan automatisk sidöversättning bli bättre och mer tillgänglig. Redan idag har besökare möjlighet att själv filtrera sidor genom ett översättningsprogram.


The language is a property of the value. A label could either have a value property and a language property, or be a literal and still have a value property. This should be considered that all literals has a value property and that all value properties should be implicit in the database.

Use the xml:lang property and iso two letter language codes as values