Till hemsidan User levels

Det finns två syften med detta nivåsystem:

 1. Fungera som kvalitetskontroll i systemet
 2. Fungera som ett spelmoment som driver användare att kämpa för att nå högre nivåer.

Se Entry status

-2Old members
-1Blacklist members
0guests
1-4New user
5-11Normal user
12-39Trusted user
40Topic admin
41User admin
42Sys admin

Att stiga i graden

-2
En medlem som har bett om att avsluta sitt medlemskap. Dessa är nu spöken / ghosts och kan bara ses av admin, om de besöker undervärlden.
-1
En medlem som visat sig vilja förstöra kan av en user admin ges level -1. Han är då utstött / banished men får dock fortfarande logga in, men kan inte stiga i graderna förrän user admin återställt honom.
0
När en besökare (gäst) / visitor väljer att bli ny medlem får han välja en ledig handle (tillika URI) och blir då level 1.
ange email och får sitt lösenord via email. Personen startar då som level 1.
1
En nykomling / newcomer får ange email och får sitt lösenord via email. När han använder lösenordet från email för att logga in hmanar han på nivå 2.
2
Som novis / novice får en introduktion till webbplatsen och funktionerna. Nya funktioner presenteras gradvis (i stil med "tips" vid inloggning). Default konfiguration är alltså att inte visa så mycket detaljer, men detta kan förståss ändras för den som vill. Redan som level 2 kan man ställa frågor, chatta, skriva inlägg, komma med bidrag, osv. Men alla texter måste granskas för att få normal status. För att komma till nivå 3 behöver medlemmen skriva en presentation och välja grad av anonymitet samt ett par andra inställningar. Presentation kan godkännas av en betrodd (nivå 11+) medlem (genom att välkomna dem med ett brev) eller en useradmin om presentationen var anonym. En godkänd presentation höjer medlemmen till nivå 3. Alternativet till godkännande är att useradmin antingen raderar eller svartlistar medlemmen.
3
Vid level 3 introduceras hypertextsystemet för novis / novice. Han får läsa på sådant som nettikett och principen för webbplatsen. När medlemmen känner sig redo kan han ta ett prov genom ett antal flervalsfrågor. Om han klarar provvet blir han med pompa och ståt upphöjd till level 5.
4
Reserverat för framtida bruk...
5
Medborgare / citizen med rätt att configurera sin egen miljö och delta i webbplatsens aktiviteter. Tanken är att de flesta medlemmar nöjer sig med nivå 5. De uppmanades att komma hit. Nu när de är här, är det upp till dem själva om de vill gå vidare. För att bli nivå 11 måste medlemmen lära sig mer om hur systemet fungerar, så som klassheiarkierna, och hur de är tänkta att fungera tillsamamns. Så kan han välja att ta ett test (flervalsfrågor) och om han lyckas blir han så level 11.
6-10
Reserverat för framtida bruk...
11
Som lärling / apprentice (neophyte) är det dags att välja ett ämne för sin examen. Ämnesvalet är upp till lärlingen. Det enda han behöver göra för att graduera är att skriva ett entry som får officiell status. Dvs att en admin måste tycka att bidraget är bra nog för att bli officiell och ersätta eventuella andra entries för samma ämne. När bidraget är godkänt välkomnas medlemmen in i akademin.
12-39
Som gesäll / journeyman (adeptus) är det ens jobb att ta hand om nya sökande och filtrera inlägg från de andra (nivå 0-6). De kan acceptera entries från 0-6 men bara vägra entries från 0-4. Ett väntande (pending) entry från en medborgare (5-6) som legat en längre tid (en vecka) granskas av en admin för slutgiltigt beslut. En neofyt stiger i graderna genom att skriva final entries (officiella). För varje ny final entry stiger neofyten en grad. Detta gradklättrande är främst ett spel och sätt att visa status bland medborgarna. Målet här rä att nå nivå 40. Det är så högt man kan komma på detta sätt. Men det finns ju fortfarande topplistor där man har en relativ position.
40
Träningen slutförd. Du är nu mästare / master (magus) med en admins makt. Dvs att styra över land och rike. För att bli level 41 (user admin) eller högre måste du bli accepterad av en annan user admin. Detta bör ske utifrån hur väl magikern anses förstå och hantera systemet (magin).
41
Livbringare (lifebringer) Du har oinskränkt makt att placera en medlem på valfri nivå upp till 41.
42
Skapare (creator). Rootaccess i systemet. ;-)

Gradnamn (från GD)

 1. Neophyte
 2. Zelator
 3. Theoricus
 4. Practicus
 5. Philosopus
 6. Adeptus Minor
 7. Adeptus Major
 8. Adeptus Exemptus
 9. Magister Templi
 10. Magus
 11. Ipsissims