Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'ande'
Flera ämnen har aliaset ande
Helig andeGuds närvaro i alla ting överallt.
Ickefysisk livsformLivsformEn entitet som inte är beroende av en fysisk / biologisk kropp, men är i någon form levande med ett slags medvetande. Detta är vad man i vissa fall menar med begreppet ande.
Det femte elementetElementDet femte elementet har olika namn i olika traditioner, men symboliserar anden och livskraften.
AndeMedborgare i Paranormal.se