Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'andning'
Flera ämnen har aliaset andning
AndningKroppsfenomenAtt dra in syre i lungorna och sedan släppa ut koldioxid.
PrânaSanskritord, Esoterisk energiPrâna är sanskrit, från 'pra' (frambringa) och 'an' (att andas, röra sig, leva). Alltså betyder pra-an, Prâna, att andas fram, livsande eller livsenergi.