Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'antropologi'
Flera ämnen har aliaset antropologi
AntropologiVetenskapAntropologi betyder "läran om människan" och innebär att man använder sig av kvalitativa metoder - till skillnad mot sociologin - som främst använder sig av kvantitativa metoder
SocialantropologiKunskap om människors livsstilar i sin egen kultur och samhälle.