Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'beteende'
Flera ämnen har aliaset beteende
BeteendeSyftar på handling från objekt eller organism, oftas i relation till omgivningen.
KonformitetSocial flexibilitet med begränsningen likformighet - dvs. att anpassa sitt beteende eller sin uppfattning efter verkligt eller inbillat grupptryck.