Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'folktro'
Flera ämnen har aliaset folktro
FolktroTro man hade i gamla tider (medeltiden och framåt tills ca 100 år sen).
FolklivsforskningFolklivsforskning är förståelse för kultur, människans vanor och föreställningar om världen. Ämnet sätter gärna fokus på det triviala i vardagen.