Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'folktro'
Flera ämnen har aliaset folktro
FolklivsforskningFolklivsforskning är förståelse för kultur, människans vanor och föreställningar om världen. Ämnet sätter gärna fokus på det triviala i vardagen.
FolktroTro man hade i gamla tider (medeltiden och framåt tills ca 100 år sen).