Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'genesis'
Flera ämnen har aliaset genesis
Världsskapelsen enligt kristendomenVärldsskapelsenGud skapade världen på sju dagar.
GenesisFörsta Moseboken med skapelseberättelsen.