Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'inre resa'
Flera ämnen har aliaset inre resa
Inre resorAtt med meditation resa i sitt inre för att söka svar på problem och obesvarade frågor.
Inre resaResaAtt kunna utforska sin kropp innifrån genom att tex "göra sig liten".