Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'jaget'
Flera ämnen har aliaset jaget
JagetÄr det råa själsliga jaget. Det du vill och det du känner dig tvingad till kommer här ifrån, begränsat av moral, etik och andra hinder av medvetandet.
Jaget enligt JungArketypJaget är det enda innehållet hos Självet som vi känner till. Det individuerade Jaget förnimmer sig som ett objekt för ett obekant överordnat subjekt.