Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'livsande'
Flera ämnen har aliaset livsande
PrânaSanskritord, Esoterisk energiPrâna är sanskrit, från 'pra' (frambringa) och 'an' (att andas, röra sig, leva). Alltså betyder pra-an, Prâna, att andas fram, livsande eller livsenergi.
LivsandarEsoterisk energi"Partiklar" i nervbanan som förmedlar signaler till hjärnan