Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'ljuset'
Flera ämnen har aliaset ljuset
LjusFysikalisk energiLjus är uppbyggt av små partiklar som är så kallat kvanta. De kan alltså bete sig som vågor men ändå vara egna identiteter. Ljus har ingen massa alls, en foton är endast ett energipaket.
Ljuset vid NDELjuset är det viktigaste momentet i en NDE. Det kan kännas som en djup religiös upplelvelse.
ljusetWebbsida