Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'lotus'
Flera ämnen har aliaset lotus
LotusVäxtsläkteSläktnamn för kärringtand, även namn på vissa näckrosväxter.
LotusblommaSymbolInom indisk konst symbol för Buddhas tron. Inom östasiatisk konst symboliserar lotusblomman renheten, sommaren och månaden juli. I Egypten ses lotusblomman som helig.