Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'lotus'
Flera ämnen har aliaset lotus
LotusblommaSymbolInom indisk konst symbol för Buddhas tron. Inom östasiatisk konst symboliserar lotusblomman renheten, sommaren och månaden juli. I Egypten ses lotusblomman som helig.
LotusVäxtsläkteSläktnamn för kärringtand, även namn på vissa näckrosväxter.