Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'lucifer'
Flera ämnen har aliaset lucifer
DjävulenDjävulDjävulen kan betyda olika saker, det kan vara den kristna onda varelsen som även kallas t ex Lucifer och Satan, eller så kan dessa namn vara helt olika varelser och då för vissa också vara goda...
LuciferDemon, ÄngelLucifer betyder "ljusbäraren".