Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'magic'
Flera ämnen har aliaset magic
MagiLäraKonsten att kunna påverka förlopp och skeenden med viljans hjälp. Eller som vissa anser, den mystiska kraften i universum.
De Magiska KraftkällornaBokDet finns endast en livsbefrämjande källa i universum, och det är utflödet från Den Yttersta Orsaken
magicMedborgare i Paranormal.se