Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'medvetandetillstånd'
Flera ämnen har aliaset medvetandetillstånd
MedvetandePsykiskt fenomenMedvetandet om känslorna sitter i hjärnbarken - självmedvetandet i pannloberna
MedvetandetillståndDet medvetandet för tillfället varseblir dvs. är medvetet om.