Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'mukti'
Flera ämnen har aliaset mukti
MuktiNirvanaMukti betyder Upplysning eller Befrielse och ges genom Gudomlig Nåd av Avatarerna Kalki och Amma från Indien.
NirvanaNirvana är tillståndet bortom lidande - frihet från karma, falska föreställningar och återfödelse i samsara.