Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'pest'
Flera ämnen har aliaset pest
Apokalypsens fyra ryttareFyra kommer de ridandes när Domens Dag är nära: Död, Pest, Hungersnöd och Krig.
Dödens ängelÄngelDödsängel är i Gamla Testamentet ett uttryck för dödsbringande sjukdom, främst pesten