Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'politiker'
Flera ämnen har aliaset politiker
PolitikPolitik betyder människans angelägenheter enligt grekiskan.
MaktPosition och resurser för enskild eller organisation att utöva kontroll och styra personer eller händelser