Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'sällskap'
Flera ämnen har aliaset sällskap
OrdenOrganisationTyp av (ofta mer eller mindre hemlig) sammanslutning med ideellt, religiöst eller rent sällskapligt syfte och ofta med strikta regler och ceremonier. (Ur NE)
FöreningOrganisationEn liten organisation eller grupp människor med samma intresse.