Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'sinne'
Flera ämnen har aliaset sinne
Sinneslära enligt antroposofinLära om kroppens sinnen och deras kraft enl. Rudolf Steiner
SinnesorganMänniskans fem sinnen är syn, hörsel, lukt, smak och känsel - alla ger olika sinnesförnimmelser
SinnetEsoterisk energiSinnet är en mental process som har till uppgift att lösa problem som har med överlevandet att göra.