Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'slagrutan'
Flera ämnen har aliaset slagrutan
JordstrålningÄr ett samlingsnamn för de fält en slagruteman får utslag för. Dessa fält sägs vara energier som strålar till och från jorden.
SlagrutaDivinationsteknikEn traditionell slagruta är en Y-formad grenklyka, som hålles stadigt i händerna med en hand i vardera klykände.