Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'spiritism'
Flera ämnen har aliaset spiritism
AndlighetMedvetenhet om och fokusering på att alla varelser är själar. Själar i tillfälliga fysiska kroppar.
SpiritualismLäraSpiritualism är tron att själen "vandrar", och att det går att upprätta en sorts kommunikation med sådana "vandrande" själar, själv eller genom en seans med medium.
SpiritismLäraSpiritismen är en trilogisk lära med filosofisk, religiös och vetenskaplig aspekt som bland annat studerar vad som händer med andar efter det fysiska livet.