Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'symbol'
Flera ämnen har aliaset symbol
SymbolhandlingHandling eller åtbörd som på koncentrerat sätt innefattar symbolisk betydelse
SymbolSymboler kan vara ockulta, vardagliga, litterära....