Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'transkommunikation'
Flera ämnen har aliaset transkommunikation
TranskommunikationTidskriftEn tyskspråkig tidskrift, som behandlar påstådd kommunikation med 'andra sidan' via elektroniska medier såsom radio, tv, dator, telefon och bandspelare. Den redovisar i 2 nr per år fortlöpande det som händer inom denna forskning. Utgivare: Gesellschaft für Psychobiophysik e V, Eichendorffstrasse 19, 6500 Mainz.
TranskommunikationKommunikationFenomen som tyder på kontakt med intelligenta väsen i någon annan dimension
Transkommunikation: InstrumentellTranskommunikationOförklarliga röster - som inte har hörts under själva inspelningen - kommer med på inspelningsband och i radioapparater, bilder i TV-apparater och texter och bilder i datorer.
TranskommunikationTranskommunikation är att på ett ickefysiskt plan förmedla tankar ideer och känslor.