Välj ett av dessa alternativ för ämnet 'vetande'
Flera ämnen har aliaset vetande
KunskapKunskap är benämning för vetande genom teoretisk inlärning kombinerad med praktisk erfarenhet
Vetande