Hem

Amar Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 401774, v2 - Status: normal.
är Sanskritord

Är sanskrit och betyder ordagrant "odödlig".

Alias: amar