Hem

Chatur varna Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397746, v2 - Status: normal.
är Sanskritord

Är sanskrit för "De fyra kasten" men betyder ordagrant färger.

Alias: chatur varna