Hem

Chih-Sakti Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397811, v3 - Status: normal.
är Sanskritord

Är sanskrit för förmågan som alstrar tankar.

Alias: