Hem

Chit Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 397816, v2 - Status: normal.
är Sanskritord

Är sanskrit och betyder ungefär abstrakt medvetande.

Alias: chit