Hem

Damodar Sanskritord

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 398489, v2 - Status: normal.
är Sanskritord

Är sanskrit ordagrant för "Rep runt magen". Ordet är en sammanslagning av sanskritorden dama "rep" och udara "mage".

Alias: damodar