Hem

Demiurg Gud

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 422952, v2 - Status: normal.
är Gud

Den onda av de två gudarna i Gnosticismens dualistiska system. Det är han som har skapat den onda materialistiska världen.

Alias: demiurg