Hem

Förverkligande av Brahman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151935, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Att förverkliga Brahman är detsamma som att förverkliga "Självet" eller det Rena Transcendentala Medvetandet, bortom tid och rum

Alias: förverkligande av brahman